1. 1. 1 Praktisk introduksjon til kurset

    2. 1.2 Introduksjon til statistikk

    3. 1.3 Statistikk i helsefag

    4. 1.4 Datasett som brukes i kurset