1. Introduksjon til kurset

    2. Dose, styrke og mengde

    3. Injeksjons- og infusjonshastighet

    4. Fortynning

    5. Oppgaver