Skip to main content

BibliotekDidaktikk


BDI

Om BibliotekDidaktikk

Dette kursmaterialet gir innblikk i klassiske pedagogiske teorier. Det gis også en oversikt over modeller og rammeverkene som brukes av undervisnings-bibliotekarer. Det tar for seg bruk av ulike verktøy og teknikker for å aktivisere studentene samt eksempler på oppgaver som kan fungere i klasserommet. Målet med materialet er å gjøre undervisningsbibliotekarer tryggere i undervisningsrollen.Forfatterne håper at kurset kan gi inspirasjon og ideer til videreutvikling av egen praksis og til diskusjoner og samarbeid på tvers av institusjoner. 

Forhåndskunnskap.

Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset, men det er en fordel om du har kommet i gang med egen undervisning eller jobbet i bibliotek en liten stund.

Redaktør.

Karen Marie Øvern

Karen Marie Øvern

Karen Marie Øvern er førstebibliotekar på Universitetsbiblioteket, NTNTU på Gjøvik. Hun arbeider i særlig grad med undervisning og kommenterer dette og andre emner på bloggen Karen Marie. Du kan nå henne på [email protected]

Andre bidragsytere:

 • Idunn Bøyum, Oslomet, Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag
 • Andreas Fagervik, NTNU Universitetsbiblioteket
 • Magnus Rom Jensen, NTNU Universitetsbiblioteket
 • Bettina Ludwig, NMBU Universitetsbiblioteket
 • Torstein Låg, UIT Universitetsbiblioteket
 • Hilde Westbye, UIO Universitetsbiblioteket

Anbefalt litteratur

Forfatterne har laget en liste over anbefalt litteratur som det ikke nødvendigvis er referert til i materialet. Den er tatt med fordi de anser den som aktuell og interessant. Se innførselen Litteraturliste som er tilgjenglig fra toppmenyen når du arbeider med kursmaterialet. Noe av litteraturen du finner under er av eldre dato, og i slike tilfeller er det fordi den ansees som grunnleggende innen fagområdet.

Omfang og tidsbruk.

Avhengig av om du skumleser eller arbeider deg gjennom hele materialet på 50-60 nettsider, kan du regne med å bruke ca 5-10 timer.

Lisens.

Dette dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

 • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
 • Bearbide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

- så lenge du

 • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
 • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
 • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.

Universell utforming

I Bokskapet vil utforme alle læreverk og kompendier etter gjeldene retningslinjer for universell utforming, WCAG 2.1. Vi beklager at det fortsatt er mangler når det gjelder teksting av undervisningsvideoer og alternativ tekst til illustrasjoner. Revisjonsarbeid pågår løpende. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med [email protected]

Enroll