Skip to main content

Personvernspillet 

OsloMet har mulighet til å tilby Personvernspillet 2021 til alle ansatte og studenter! Spillet gir deg interaktiv trening i grunnleggende personvern gjennom repetisjoner og randomiserte oppgaver. Du får dokumentasjon på gjennomføring og læringsutbytte, slik at du kan bruke det til sertifisering. Prøv spillet, og konkurrer med medstudenter om å få flest poeng! 

Klikk her for å få mer informasjon om spillet, hvem som har utviklet det og hvordan du kan gå fram for å logge deg inn og begynne å spille

Klikk her for å komme til selve spillet!