Skip to main content

Anatomi, fysiologi og biokjemi


Bokskapet

Anatomi og Fysiologi

Emnet omhandler grunnleggende kunnskap i anatomi og fysiologi. Sentralt for dette er kunnskap om og forståelse for sammenhengen mellom de forskjellige vev og organers struktur og funksjon og de viktigste mekanismene for regulering av biologiske funksjoner.

Anatomien beskriver hvordan menneskekroppen er bygget opp og fysiologien beskriver hvordan den fungerer. Anatomi og fysiologi er grunnleggende kunnskap for en faglig forsvarlig yrkesutøvelse innenfor de ulike helsefagene. Grunnleggende kunnskap i anatomi, fysiologi og er nødvendig for å forstå utvikling av sykdom og hvordan sykdom kan påvirke analyse- og diagnoseresultater.

Lisensiering

Dette læreverket har Creative Commmons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår (CC BY-NC-SA). Dette betyr at du må oppgi korrekt kreditering:

   Kari Gerhardsen Vikestad(red.): Anatomi, fysiologi og biokjemi. Versjon 2.
   Utgitt av Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no)
   OsloMet - storbyuniversitetet. Oslo 2018. 
 

Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål, men du kan republisere og gjøre endringer sålenge det avledede verket har samme lisens. Vær oppmerskom på at det også kan eksistere andre opphavsrettsreguleringer for nærmere angitte deler av materialet.

Redaktører

Kari Gerhardsen Vikestad

Kari er prosjektleder og redaktør for læreverket i emnet Anatomi og fysiologi for Fakultet for helsevitenskap og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun er utdannet radiograf med mastergrader i hhv helsevitenskap og helseledelse. Hun er studieleder ved radiografutdanningen ved OsloMet.

Medieredaktører

Gabi Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver innenfor e-læring og videoproduksjon ved universitetsbiblioteket OsloMet.

Lærere

Mona Elisabeth Meyer

Mona Elisabeth Meyer er utdannet lege med 14 års yrkespraksis før hun ble førstelektor på sykepleierutdanningen ved OsloMet. Hun ble kåret til årets foreleser i 2015.

Yury Kiselev

Yury Kiselev er førsteamanuensis ved farmasiutdanningen på OsloMet. Yury er også utdannet lege og forsker blant annet på legemidler og pasientsikkerhet.

Inger-Lise Neslein

Inger-Lise er førstelektor på Bioingeniørutdanningen. Hun forsker på legemidler og pasientsikkerhet.

Gunvor Gipling Wåde

Gunvor har PhD fra Radiografutdanningen på OsloMet. Hun forsker på mammografi.

Prosjektgruppe

Hedvig Halvorsrud

Anette Ålykkja

Reidar Wroldsen

Andre bidragsytere

Julian Hamfjord

Emma Vestli

Sara Gerhardsen Vikestad

Adele Kühle-Hansen

Lisens

Dette dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

..så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.

I Bokskapet jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universal Utforming, WCAG 2.1. Vi beklager at det fortsatt er mangler når det gjelder teksting av undervisningsvideoer og alternativ tekst til illustrasjoner. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret og oppdateres i Bokskapet før semesterstart. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med [email protected]

Enroll