Skip to main content

Statistikk og epidemiologi


Bokskapet

Statistikk for helsefag

Dette online-kurset er et grunnleggende kurs i statistikk for helsefag. Kurset er et supplement til lærebøker i statistikk. Flere steder i kurset blir det henvist til videre litteratur for fordypning. Formålet med kurset er å presentere statistikk for helsefag på en avvæpnende og forståelig måte. Kurset inneholder en god blanding av tekst, filmer, bilder og oppgaver. Vi tilstreber å holde så mye som mulig av kurset på et enkelt norsk språk. Dog vil en del av filmene være på engelsk. 

Opphavsrett

Alle filmene i kurset som har OsloMet-logo eller HioA-logo eies av OsloMet – storbyuniversitetet. Disse gjøres tilgjengelig med Creative Commons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelser (by-nc-nd). Dette betyr at du må oppgi korrekt kreditering som er «Læringssenter og bibliotek, OsloMet 2019». Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål og du kan ikke videredistribuere det dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet. Den siste begrensningen vil ventelig bli fjernet på et senere tidspunkt. Vær oppmerksom på at det også kan eksistere andre opphavsrettsreguleringer for nærmere angitte deler av materialet (tekst/bilder)

Redaktør

Course Staff Image #1

Lene Berg Holm

Førsteamanuensis farmasi, fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet

Medforfatter

Are Hugo Pripp

Professor II, fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Terese Tveter

Førsteamanuensis farmasi, fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet

Medieredaktør

Course Staff Image #1

Emma Vestli

Rådgiver Bokskapet, Universitetsbiblioteket, OsloMet - storbyuniversitetet

Lisens

Dette dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

..så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.

I Bokskapet jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universal Utforming, WCAG 2.1. Vi beklager at det fortsatt er mangler når det gjelder teksting av undervisningsvideoer og alternativ tekst til illustrasjoner. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret og oppdateres i Bokskapet før semesterstart. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med [email protected]

Enroll