Skip to main content

Computer Tomografi (CT)


Bokskapet_Helse

Om computer tomografi (CT)

Dette kurset i CT (Computer Tomografi) inneholder oppbygging, virkemåte og anvendelse av CT, og metodiske prinsipper knyttet til CT som radiologisk modalitet. Kurset er under utvikling, og teori om berettigelse, strålevern og risikoberegning finner dere i andre kurs i bokskapet via link under aktuelt emne/kapittel.

CT-emnet er tilpasset studenter på bachelornivå, og er utviklet for studenter i studiets første år på OsloMet, våren 2021.

Nyutdannede radiografer forventes å kunne utføre radiologiske undersøkelsene på CT selvstendig, og i samsvar med faglige kriterier. Dette omfatter også ivaretakelse av pasientens behov for kommunikasjon og omsorg, å forholde seg til pasients sykdom eller skade, samt å kunne fremstille og beskrive diagnostisk bildemateriale.

Målet med dette kurset er å supplere pensumlitteratur, undervisning, seminarer og ferdighetstreninger. Kurset gir tilgang til videoer, og oppgaver knyttet til disse. Kurset må sees i sammenheng med gitt emne.

Forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper om anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Lisensiering

Dette læreverket har Creative Commmons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår (CC BY-NC-SA). Dette betyr at du må oppgi korrekt kreditering:

   Mathilde Haraldsen Normann: Computer Tomografi (CT)
   Utgitt av Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no)
   OsloMet - storbyuniversitetet. Oslo 2021. 
 

Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål, men du kan republisere og gjøre endringer så lenge det avledede verket har samme lisens. Vær oppmerskom på at det også kan eksistere andre opphavsrettsreguleringer for nærmere angitte deler av materialet.

Redaktør

Course Staff Image #1

Mathilde Haraldsen Normann

Mathilde er lektor ved radiografutdanningen ved OsloMet. Hun er emneansvarlig for det nye emnet RAB1400 CT (Computer Tomografi) våren 2021, radiograf og stråleterapeut. Mathilde er veldig glad i læring gjennom refleksjon, og ønsker bidra til gode mulighet for tilegnelse av radiograffaglig teori digitalt, som kan skaper nysgjerrighet, mulighet for diskusjon og teoretisk kunnskap som sitter i langtidshukommelsen.

Medieredaktør

Course Staff Image #1

Sara G. Vikestad

Sara er utdannet lærer ved OsloMet, og studerer nå til Paramedic. Hun har en egen evne til å sy sammen video, tekst og oppgaver i kursene, slik at de fremstår mer helhetlige. Hun har jobbet med flere av Bokskapets større kurs, som AFB og Patologi, og har gjennom årenes løp blitt en ekspert kurssnekrer.

Bidragsytere

Audun Sanderud

Audun er førsteamanuensis ved radiografiutdanninge ved OsloMet.

Vanja Hårsaker

Vanja er universitetslektor og underviser ved radiografutdanningen ved OsloMet.

Ofte stilte spørsmål

Hvilken nettleser bør jeg bruke?

Open edX fungerer best med gjeldende versjoner av Chrome, Firefox or Safari, eller med Internet Explorer versjon 9 og nyere.

Se for liste av støttede nettlesere for mest oppdatert informasjon.

Universell utforming

Kurset møter ikke alle krav til universell utforming. Kursutviklerne jobber med å videreutvikle og forbedre dette.

Enroll