Skip to main content

Helhetlig sykepleie - profesjonen og mennesket


Bokskapet_Helse

Helhetlig sykepleie -profesjonen og mennesket

Emnet handler om sykepleieprofesjonen sin egenart, og hvordan profesjonen stiller krav til inngående kunnskap om mennesket. Mennesket må forstås som helthetlig – med fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner som griper i hverandre. I dette emnet er det de grunnleggende psykososiale og eksistensielle behovene til mennesket som er i fokus. For å gi helhetlig sykepleie som inkluderer psykiske, sosiale og åndelige aspekt ved mennesket, må sykepleiere bruke metoder i sin profesjonelle praksis som er anvendelige til å forstå menneskets kompleksitet og mening – for så å la en dyp forståelse for mennesket med helsesvikt lede profesjonsutøvelsen sin. Pasientfenomener handler om hvordan pasienter opplever helsesvikt. I faglig forsvarlig og oppdatert yrkesutøvelse i sykepleie, må profesjonsutøvere også kunne indentifisere og anvende kvalitativ forskning som utforsker opplevelser av helsesvikt som kunnskapsgrunnlag for helsefremmende handlinger.

Redaktør

Universitetslektor Sylvia Hansen

Sylvia er redaktør for læreverket Helhetlig sykepleie. Hun er utdannet sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap. Hun er for tiden tilsatt som universitetslektor ved sykepleieutdanningen på OsloMet.

I Bokskapet jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universal Utforming, WCAG 2.1. Vi beklager at det fortsatt er mangler når det gjelder teksting av undervisningsvideoer og alternativ tekst til illustrasjoner. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret og oppdateres i Bokskapet før semesterstart. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med [email protected]

Enroll