Skip to main content

Psykisk helse i tolkeyrket


Bokskapet_Helse
Enrollment is Closed

Dette kurset er laget for deg som allerede jobber som tolk eller som er under utdanning for å jobbe som tolk. Det vil gi kunnskap om de vanligste følelsesmessige reaksjonene man kan få i forbindelse med tolkeoppdrag, og tilby en innføring i hvordan man kan håndtere dette. Målet er at du som tolk skal stå sterkere rustet i din jobb, gjennom at du blir bevisst dine egne utfordringer og personlige styrker.

Kurset er utarbeidet som en del av prosjektet «Psykisk helse i tolkeyrket» som var et toårig prosjekt forankret i Tolkesentralen

Oslo universitetssykehus HF

Prosjektet er støttet av

Redaktører

Ragna Rygh Svela

Ragna Rygh Svela er utdannet psykologspesialist og tolk. Hun har bred erfaring fra å jobbe med forebyggende psykisk helse, kultursensitivitet, krisearbeid og traumer. Hun jobber også med undervisning og benytter daglig tolk i sitt arbeid som psykolog.

Kontaktinformasjon: [email protected] Tlf: 481 35 258

Tetyana Tkachenko

Tetyana Tkachenko er utdannet sosiolog og tolk. Hun jobber til daglig som spesialrådgiver ved Tolkesentralen. Hennes arbeidsoppgaver omfatter bl.a. faglig oppfølging av tolker, undervisning i kommunikasjon via tolk for helsepersonell, prosjektarbeid innen likeverdige helsetjenester, videokonsultasjoner med tolk.

Kontaktinformasjon: [email protected] Tlf. 900 58 438

Lisensiering

Dette dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0).

Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål, men du kan republisere og gjøre endringer sålenge det avledede verket har samme lisens. Vær oppmerskom på at det også kan eksistere andre opphavsrettsreguleringer for nærmere angitte deler av materialet.

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

..så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.

 Bruk denne referansen:

   NN, MM: Psykisk helse i tolkeyrket. Versjon 1.
   Utgitt av Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no)
   OsloMet - storbyuniversitetet. Oslo 2021. 
 

I Bokskapet jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universal Utforming, WCAG 2.1. Vi beklager at det fortsatt er mangler når det gjelder teksting av undervisningsvideoer og alternativ tekst til illustrasjoner. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret og oppdateres i Bokskapet før semesterstart. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med [email protected]