Skip to main content

Strålevern


Bokskapet_Helse

Om kurset

Strålevern er en viktig del av radiografstudiet. Temaet inngår i emner på alle trinn gjennom bachelorutdanningen i radiografi ved OsloMet.

Lisensiering

Dette læreverket har Creative Commmons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår (CC BY-NC-SA). Dette betyr at du må oppgi korrekt kreditering:

   Anita Reitan(red.): Strålevern.
   Utgitt av Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no)
   OsloMet - storbyuniversitetet. Oslo 2018. 
 

Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål, men du kan republisere og gjøre endringer sålenge det avledede verket har samme lisens. Vær oppmerskom på at det også kan eksistere andre opphavsrettsreguleringer for nærmere angitte deler av materialet.

Redaksjon

Course Staff Image #1

Anita Reitan

Anita er radiograf og universitetslektor. Hun har master i "Tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk". Anita har vært strålevernkontakt i 12 år ved Bildediagnostisk avdeling på Akershus universitetssykehus.

Course Staff Image #2

Gabi Høium Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og produsent i e-læring og videoproduksjon for Universitetsbiblioteket OlsoMet og Bokskapet.

Lærere

Audun Sanderud

I Bokskapet jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universal Utforming, WCAG 2.1. Vi beklager at det fortsatt er mangler når det gjelder teksting av undervisningsvideoer og alternativ tekst til illustrasjoner. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret og oppdateres i Bokskapet før semesterstart. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med [email protected]

Enroll