Skip to main content

Samfunnsfarmasi


Bokskapet_Helse
Enrollment is Closed

  Om samfunnsfarmasi

  Samfunnsfarmasi handler om bruk, virkning og betydning av legemidler, både individuelt, og i hele befolkninggrupper, samt bidrag i så måte fra farmasøyter og apotekvesenet.

  I dette digitale samfunnsfarmasikurset er det valgt ut fire temaer:

  • Feilbruk
  • Etterlevelse
  • Placebo
  • Epidemiologi

  Redaktør

  Course Staff Image #1

  Lene Berge Holm

  Lene Berge Holm er førsteamanuensis i farmasi ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet - storbyuniversitetet.Hun disputerte i 2013 med en doktograd om operasjonsanalyse anvendt på pasientflyt og ressursbruk i sykehus.

  Lisensiering

  Dette læreverket har Creative Commmons-lisensen Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår (CC BY-NC-SA). Dette betyr at du må oppgi korrekt kreditering:

  Lene Berge Holm
  Utgitt av Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no)
  OsloMet - storbyuniversitetet. Oslo 2018. 
 

Du kan ikke bruke materialet til kommersielle formål, men du kan republisere og gjøre endringer sålenge det avledede verket har samme lisens. Vær oppmerskom på at det også kan eksistere andre opphavsrettsreguleringer for nærmere angitte deler av materialet.

I Bokskapet jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universal Utforming, WCAG 2.1. Vi beklager at det fortsatt er mangler når det gjelder teksting av undervisningsvideoer og alternativ tekst til illustrasjoner. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret og oppdateres i Bokskapet før semesterstart. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med [email protected]