Skip to main content

PISA-1 Introduksjon


MOOCAHUSET

  Kursoversikt

  PISA står for Presentasjon, online Interaksjon, sosial Samhandling eller Seminar og Analyse. Disse fire elementene skal utgjøre et hele. Dette er arbeidsmodellen for utviklingen av åpne, helhetlige digtale læreverk.

  PISA-kurset krever omlag 50 timers arbeidsinnsats. Fom høsten 2018 er det også lagt inn et tillegg for ledere med to samlinger a 2.5 timer + forarbeid. Denne modulen i digital læringsledelse kan tas for seg eller som tillegg sammen med det øvrige kurset.

  De 50 timene fordeles på

  • Studier av et online-materiale som vil kreve omlag 2-4 timer pr uke, totalt 10-20 timer
  • Samhandling rundt utvikling av eget kurs, ad-hoc miniforelesninger/demonstrasjoner, samtale o.l. 4 timer pr uke ansikt-til-ansikt (totalt 20 timer)
  • «Hjemmelekse» med ytterligere utvikling av eget kurs (totalt 10-20 timer)

  Kurset har også en egen modul for ledere kalt Lærings-ledelse. Det kan tas som frittstående modul eller i kombinasjon med andre deler av PISA-kurset. Denne modulen krever 4-6 timers forberedelser i tillegg til de samlinger a 2 timer.

  Forutsetninger

  Deltakerne må selv definere et øvingsarbeid i form av digitalt læreverk/kompendium som i prinsippet kunne publiseres i Bokskapet. Det er her en fordel om en har et faktisk opplegg som skal brukes av studenter. I noen tilfelle vil det en lager i løpet av kurset være et første forsøk som skal forbedres før det publiseres.

  Deltakerne må ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlingene.

  Redaktører

  Kari Gerhardsen Vikestad (1. utgave)

  Kari var redaktør for 1. utgave av PISA-kurset og bidrar her med revisjon av Interaksjons-delen og med nytt stoff i bl.a. Analyse-delen. Hun er utdannet radiograf med mastergrader i hhv helsevitenskap og helseledelse er for tiden tilsatt som studieleder ved radiografutdanningen ved OsloMet.

  Helge Høivik

  Helge Høivik

  Helge Høivik er dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Læringssenter og bibliotek, OsloMet. Han har hatt ansvar for revisjon til 2. utgaven av PISA-kurset og har særlig arbeidet med Design- og Analyse-delene av kurset.

  Medieredaktører/forfattere

  Gabi Høium Hurlen

  Gabi er utdannet medieviter, og har jobbet i Bokskapet så lenge det har eksistert. Stillingstittelen er rådgiver, men Gabi synes det høres intetsigende ut. Da kaller hun seg heller videoprodusent eller innholdspodusent, kurssnekrer og kursholder. Hun har bidratt med bl.a. videoproduksjon og innholdsutvikling med særlig ansvar for første utforming og senere revisjoner av Presentasjons-delen og revisjon av helheten i 3. utgave. Gabi har også bidratt til kursets 4. revisjon.

  Emma Vestli

  Emma er leder for kunnskapsforvaltning ved universitetsbiblioteket på OsloMet. Hun har en stor portefølje som inkluderer Bokskapet, alle online-tidskriftene, ODA, og Fagarkivet. Altså en masse greier som få folk forstår seg på. Hun er utdannet medieviter og har flere års erfaring med utvikling av digitale læreverk i Bokskapet. Hun har hatt særlig ansvar for revisjon av Interaksjons- og Analyse-delen til den 2. og 3. utgaven av kurset og for ny modul om digital læringsledelse i 3. revisjon. Emma har hatt hoveransvaret for kursets 4. revisjon.

  Medforfattere

  Aslak Ormestad

  Aslak Ormestad

  Aslak jobber 50% i Bokskapet og 50% i Medieseksjonen. Han er videoprodusent og skrev sin mastergrad om kostnadseffektiv studioproduksjon av undervisningsvideo. Han er utdannet lærer og har årelang erfaring med å få fagansatte til å prestere godt på film. Aslak har laget oppdatert innhold til PISA-kursets 4. revisjon. Han er med som kursholder i P-delen av PISA-kurset.

  Sara Holtaas

  Sara Helene Holtaas

  Sara jobber i HR-avdelingen. Hun har de siste årene blitt en kløpper på å lage kurs for ansatte, i tillegg til å organisere de. Hun har levert både video og annet innhold til PISA-kursets 3. og 4. revisjon.

  Lisens

  Dette dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

  ..så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.

  I Bokskapet jobber vi med å utforme alle våre læreverk etter gjeldene retningslinjer for Universal Utforming, WCAG 2.1. Vi beklager at det fortsatt er mangler når det gjelder teksting av undervisningsvideoer og alternativ tekst til illustrasjoner. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom semesteret og oppdateres i Bokskapet før semesterstart. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med [email protected]

Enroll