Skip to main content

PISA-4 Digital læringsledelse


MOOCAHUSET

  Kursoversikt

  Digital læringsledelse er rettet inn på ledere og andre som legger til rette for publisering i Bokskapet i tråd med PISA-modellen. Kurset kan og være av nytte for andre.

  Forutsetninger

  Det er en fordel, men ingen forutsetning, at deltakerne har planlagt eller er i ferd med å planlegge digitaliseringstiltak som angår tilsatte i egen enhet.

  Deltakerne må ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlingene.

  Dette kurset bygger på tidligere erfaringer og arbeid gjennom studieåret 2020/21. Det utvikles som prototype (testversjon) i parallell med ny gjennomføring våren 2022.

  Dashboard for redaksjoner

  Nyttig lærebok (Open Educational Resource) Tony Bates: Teaching in a Digital Age.

  Tony Bates

  Redaktør

  Helge Høivik

  Helge Høivik er dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Universitetsbiblioteket, OsloMet - storbyuniversitetet.

Enroll