Skip to main content

Statistikk og tallforståelse


MOOCAHUSET

Om Dataanlyse-1 Digitale omgivelser

Dataanalyse og statistikk er å undersøke med tall og å fortelle med tall. Det digitale læreverket Dataanalyse-1 Digitale omgivelser gir felles introduksjon og praktisk forberedelse til flere andre kurs i statistikk og dataanalyse. 

Det tar for seg studieomgivelsene som studentene må kunne forholde seg til. Dette gjelder nøkkel-begrep og konkrete operasjoner som går igjen. De to står i forhold til hverandre:

  • Ved å utfør de konkrete oppgavene får du som student erfaringer som du kan henge berepene på.
  • Omvendt er det nyttig å ha et faglig begrepsapparat for å kunne beskrive presist det man gjør for å utføre dataanalyse. 

Dette er et høna-og--egget-proglem: Skal man lære begreper og teori først og så gjøre praktiske oppgaver? Eller skal man lære ved å gjøre og så ettertid sette navn på det man har lært?

I dette læreverket veksles det mellom de to tilnærmingene. Det er derfor om å gjøre at du som student utruster deg med litt tålmodighet og prøver å gjennomføre øvelsesoppgaver ordentlig enten de synes alt for lette eller alt for vanskelige. Det betaler seg i bedre forståelse på langs. Og omvendt: Ikke avvis et ord selv om du ikke forstår det. Rug heller litt på det. Så blir meningen klarere etter hvert.

Materialet er særlig fokusert oomkring

  • Statistikk-pakker og hvordan de installeres og kan brukes
  • Datamatrisen som gjelder måten vi organiserer data for statistik bearbeiding og analyse.
  • Kommandoer og samlinger av slike i skript som brukes for å bearbeide datamatrisene.

Læreverket er laget for en betydelig grad av selvstudium i ca 10 timer. Det suppleres av tradisjonell lesning i lærebok, artikler og manualer. Det bør også  organiseres ett eller to seminarer fysisk eller on-line for å sikre at alle henger med og er klare til å gå videre.

Læreverket er dimensjonert for ca 30 timers studentarbeid der dette læreverket dekker ca 10 timer. De øvrige 20 timene fordeles på egen lesing av fagstoff (lærebok, artikler, manualer) og fysisk eller online seminar.

Redaktør

Helge Høivik

Helge Høivik

Helge Høivik er tidligere dosent og arbeider nå med opplæring innen kunnskapsorganisering og publisering av digitale læreverk for universitetsbiblioteket ved OsloMet - storbyuniversitetet og som oppdrag. Han er også redaktør for dette læreverket. Helge har mastergrad i informasjonskunnskap fra OsloMet med samfunnsfaglige emner fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet

Lisens.

Dette læreverket er publisert som åen ressurs med Creative Commons-lisensen Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

- så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.

Universell utforming

Digitale læreverk skal følge retningslinjer for universell utforming, WCAG 2.1. Der ikke alle krav til dette er innfridd, skjer det løpende revisjon av innholdet.

 

Enroll