Skip to main content

Kommunikasjon via tolk - en dans for tre


Moocahuset
Enrollment is Closed

Kommunikasjon via tolk – en dans for tre

Språk kan skape forståelse, men kan også være en barriere. Når du mangler felles språk med den du skal kommunisere med, vil det være behov for tolking.

Manglende eller mangelfull tolking kan ha mange uheldige konsekvenser. Det kan svekke rettssikkerheten, føre til saksbehandlingsfeil og økte kostnader - og kan i verste fall true liv og helse.

I dette kurset kan du lære om hvordan du selv kan bidra til at en samtale via tolk blir vellykket ved å jobbe med disse spørsmålene:

• Hva er tolkens ansvarsområde og arbeidsmåter?

• Hvordan påvirker språkbarrieren din egen profesjonalitet?

• Hvordan kan du legge til rette for vellykket kommunikasjon via tolk?

Dette kurset fokuserer på skjermtolking. Her kan du lese mer om kursets organisering.

Kursets læringsaktiviteter er en kombinasjon av digitale samlinger/webinarer og kursdeltakernes selvstendige arbeid. Selv om det er mulig å gå gjennom det digitale læreverket på egen hånd, anbefaler vi deltagelse i webinarversjonen av kurset. På webinarene blir det anledning til å diskutere med andre, delta i rollespill og prøve ut kunnskap i praksis.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunskaper.

Redaktører/forfattere

Kurset er utviklet av fagansatte ved Seksjonen for tolkeutdanning, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST), Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet - storbyuniversitetet (OsloMet).

Tatjana Radanović Felberg

Førsteamanuensis,LUI/IST/OsloMet

Gry Sagli

Førsteamanuensis,LUI/IST/OsloMet

Hanne Skaaden

Prodekan for forskning/professor, LUI/OsloMet

Utgiver

Lisens

Denne tittelen følger reglene om åpen publisering av digitale læringsressurser i Bokskapet ved Universitetsbiblioteket, OsloMet - storbyuniversitetet.

I tråd med opprinnelig lisens er dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

..så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.